Ấm Trà Độc Ẩm Quai Nhật Khắc Sen Hồng Sa Xanh Bát Tràng Thuần Việt

699.000 599.000